betontks.cz » Introduction
Languages
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

News

konference TECHNOLOGIE 2017

Technologie 2017V termínu 6. - 7. 4. 2017 se v Jihlavě uskuteční konference Technologie 2017, zaměřená na technologii betonu a provádění betonových konstrukcí. Na hlavní téma tohoto ročníku, modul pružnosti betonu, vystoupí i Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn z University v Lipsku.

Pozornost bude věnována také účinnosti krystalizačních příměsí, ultra-vysokohodnotným betonům, různým typům výztuže a jiným praktickým oblastem technologie betonu. Provádění betonových konstrukcí bude zastoupeno příspěvky na témata dostavby ústřední čistírny odpadních vod v Praze, nebo modernizace dálnice D1.

Editing plan

Číslo 2/2017 - Téma: Materiály a technologie

Uzávěrka rukopisů: 20. 2. 2017
Uzávěrka inzerce: 24. 3. 2017
Vychází v dubnu 2017.

Číslo 3/2017 - Téma: Sanace a rekonstrukce / panelová sídliště

Uzávěrka rukopisů: 20. 4. 2017
Uzávěrka inzerce: 24. 5. 2017
Vychází v červnu 2017.

Číslo 4/2017 - Téma: Mosty

Uzávěrka rukopisů: 20. 6. 2017
Uzávěrka inzerce: 24. 7. 2017
Vychází v srpnu 2017.

Ediční plán na rok 2017

Archive

Výtisky starší více než 18 měsíců jsou k dispozici v plné verzi.
Pro otevření požadovaného výtisku použijte ikonu vedle příslušné titulní stránky.
Mladší výtisky jsou pouze v náhledu – první stránky článků.

>>