betontks.cz » Archiv » 2/2015
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 2/2015

Druhé číslo časopisu Beton TKS v roce 2015 se věnuje technologii a materiálům se zaměřením na přísady a příměsi a jejich vliv na vlastnosti čerstvého a vyzrálého betonu.

Jedná se o oblast, o které by si řada technologů ráda něco přečetla, ale současně je to střežené know-how jednotlivých výrobců betonu. Nejde totiž jen o to, jak která přísada či příměs ovlivňuje chování čerstvého či vyzrálého betonu, ale také o to, že toto výsledné chování je ve velké míře ovlivněno vzájemným ovlivňováním působení přísad a příměsí mezi sebou. Jsou situace, které se zdají, že jsou mimo logiku věci a jen více soustředěných informací a podrobnější zkoumání dokáže vysvětlit nečekanou změnu v chování betonu při změně poměrů jednotlivých komponent ve směsi. Je to tedy o trpělivém mnohokrát opakovaném zkoušení směsí, jejichž poměry jsou vyvažovány s lékárnickou přesností, a úzké spolupráci všech zúčastněných od projektanta, přes zhotovitele až po technologa, aby se úspěšně postavila stavba, kterou si klient přál a která mu s přiměřenými náklady bude sloužit po celou dobu plánované životnosti.

Něco z toho, co už se ví a co bylo možno zveřejnit, jsme shromáždili do tohoto čísla časopisu spolu s několika ukázkami realizovaných staveb, kde právě vyvážený návrh materiálu významně přispěl k úspěšné realizaci projektu.

Obrázek na obálce by měl zdůraznit specifikum monolitického betonu – je to jediný stavební materiál, na který se nemůžete podívat před jeho zabudováním do stavby. Teprve jeho „tajemná proměna“ zvaná hydratace pojiva přemění nevzhlednou „kaši“ v pevný, houževnatý a krásný materiál. Je to jako proměna larvy v krásného motýla.

Přeji Vám zajímavé čtení.

Jana Margoldová

Obsah čísla

Úvodník
PŘÍSADY A PŘÍMĚSI
Vladimír Veselý
3
pdf
Téma
PŘÍMĚSI DO BETONU
Rudolf Hela
4
pdf
OHLÉDNUTÍ ZA TRENDY SPECIFIKACE BETONU A JEJICH VÝVOJEM
Neil Crook
11
pdf
původní článek z roku 1967: Some trends in concrete specification and control
K. Newman
0
pdf
Materiály a technologie
TECHNOLOGIE BETONU PRO VODONEPROPUSTNÉ KONSTRUKCE - BÍLÉ VANY
Robert Coufal, Jan L. Vítek, Kristýna Chmelíková
12
pdf
VYUŽITÍ VHODNÉ KOMBINACE PŘÍMĚSÍ A PŘÍSAD DO BETONU NA VÝZNAMNÝCH STAVBÁCH
Tomáš Ťažký, Rudolf Hela, Martin Ťažký
18
pdf
NOVÝ PŘÍSTUP K URČENÍ OPTIMÁLNÍ DÁVKY SUPERPLASTIFIKÁTORŮ A JEJICH KOMPATIBILITY S CEMENTOVÝMI MATERIÁLY
Emili García-Taengua, Mohammed Sonebi, Su Taylor, Liberato Ferrara, Peter Deegan, Andrea Pattarini
23
pdf
PRAKTICKÁ ZKUŠENOST S VÝROBOU A DOPRAVOU UHPC
Robert Coufal, Jan L. Vítek, Alena Procházková
28
pdf
OHYBOVÁ ÚNOSNOST DESEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ VYROBENÝCH Z UHPFRC A VLIV DISTRIBUCE OCELOVÝCH VLÁKEN
Milan Rydval, Jiří Kolísko
34
pdf
VÝVOJ KONSTRUKČNÍCH BETONŮ S ELEKTRÁRENSKÝMI POPÍLKY
Martin Ťažký, Rudolf Hela, Tomáš Ťažký
38
pdf
VLIV POPÍLKŮ NA VYBRANÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH POJIV
Ondřej Zobal, Vít Šmilauer, Wilson Ricardo Leal da Silva, Barbora Mužíková, Pavel Padevět
42
pdf
BEDNICÍ SYSTÉMY A PLÁNOVÁNÍ JEJICH NASAZENÍ
Radek Syka
48
pdf
VLIV SEKUNDÁRNÍ KRYSTALIZACE NA VLASTNOSTI BETONU
Michal Kropáček, Jiří Šafrata
52
pdf
Věda a výzkum
EXPERIMENTÁLNY VÝSKUM VPLYVU SÚDRŽNOSTI SEDEMDRÔTOVÝCH LÁN NA PÔSOBENIE DODATOČNE PREDPÄTÝCH DVOJPOĽOVÝCH NOSNÍKOV
Ján Laco, Viktor Borzovič, Peter Pažma
55
pdf
SKOŘEPINA DVOJÍ KŘIVOSTI NAD OBDÉLNÍKOVÝM PŮDORYSEM
Jiří Musil, Jiří Stráský
60
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
BETON, ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 A DALŠÍ SOUVISLOSTI
Michal Števula, Vladimír Veselý
68
pdf
Aktuality
SÍDLIŠTĚ SOLIDARITA (recenze)
17
pdf
OCENĚNÍ fib PRO MLADÉ INŽENÝRY AAYE2015
21
pdf
ALKALICKÁ REAKCE KAMENIVA (recenze)
21
pdf
OCENĚNÍ BETONOVÉHO POVRCHU V PRESTIŽNÍ SOUTĚŽI
59
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
72
pdf