betontks.cz » Časopis » Speciální publikace
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETONOVÉ KONSTRUKCE 21. STOLETÍ

Titulka speciál 2012

 
Samostatná příloha časopisu 2012

Cílem publikace, která vyšla ve formě samostatné přílohy časopisu BETON TKS v roce 2012, je oslovit širší publikum, nikoliv jen betonáře, projektanty či technology, ale i architekty, studenty škol stavebního zaměření a veřejnost, a upozornit je na nové, zajímavé, možná i neobvyklé, možnosti konstrukcí postavených z různých typů betonů.

Smyslem speciální přílohy časopisu je nejen přinést nové informace, ale rovněž ukázat beton, jak může působit, sloužit a vypadat, použije-li se účelně a s rozmyslem. Zaměření na inovativní a vysokohodnotné betony = betony s vysokou přidanou hodnotou bude pro čtenáře určitě zajímavé, protože v této publikaci jsou představeny formou úspěšných realizací z oblasti pozemních staveb a inženýrských konstrukcí. Všechny jsou svým způsobem jedinečné, v jejich návrhu i realizaci se odrážejí estetické názory architekta, technický pokrok inženýrů, projektantů i technologů, a vyjadřují představy, úvahy, diskuze a přístupy všech zúčastněných k naplnění potřeb a požadavků stavebníků.

 

POVRCHY BETONU

Titulka speciál 2008

 
Samostatná příloha časopisu 2008

Publikace, která vyšla ve formě samostatné přílohy časopisu BETON TKS v roce 2008, upozorňuje odbornou i laickou veřejnost na široké možnosti uplatnění betonu v architektonické tvorbě.
Beton i po desetiletí prudkého technologického rozvoje stále zůstává materiálem s jistou dávkou přírodní nahodilosti. Otisk bednění na povrchu zachycuje podmínky jeho vzniku stejně dokonale jako dokumentární fotografie.

Naším cílem je upozornit na určitá technologická specifika spjatá s realizací povrchů betonu v pohledové kvalitě, jejichž respektování přispěje ke zdaru díla, a poukázat na bohaté výrazové možnosti různě pojatých povrchů betonu. Publikace není vyčerpávajícím přehledem různých typů povrchů betonu. To není možné vzhledem k velkému a stále se rozrůstajícímu počtu realizací betonových povrchů na celém světě. Věříme však, že alespoň několika ukázkami se nám snad podaří vzbudit ve Vás zájem o různé úpravy povrchu betonu.

 

BETON V ARCHITEKTUŘE

Titulka speciál 2005

 
Samostatná příloha časopisu 2005

Cílem publikace, která vyšla ve formě samostatné přílohy časopisu BETON TKS v roce 2005, je upozornit odbornou i laickou veřejnost na široké možnosti uplatnění betonu v architektonické tvorbě.

Beton v konstrukci monolitické, prefabrikované, železobetonové či předpjaté je materiálem s jistou dávkou přírodní nahodilosti uchovávající si v jádru záznam procesu svého vzniku. V době již téměř historické i zcela nedávné bylo navrženo a postaveno mnoho staveb, ve kterých hraje beton významnou roli a které stojí za pozornost. Beton je pro ně významný nejen jako konstrukční materiál - v různém rozsahu využívají i jeho estetický potenciál. Všechny jsou určitým způsobem jedinečné.