betontks.cz » Archiv » 2/2017
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 2/2017

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, ČTENÁŘI A ČTENÁŘČATA,

je to tu zas. Letní čas buší na dveře, slunce mě láká ven, ale příkaz šéfredaktorky byl tvrdý a jednoznačný: „Napiš úvodník!!!“.
O rozumu selském jsem psal již několikrát. Nicméně mě nepřestává fascinovat míra jeho nedostatku v našem každodenním životě. Proč se však logickému sledu věcí, kdy za krokem prvním následuje krok druhý a ne naopak, říká selský rozum? Nebyl jsem na konzultaci u žádného jazykozpytce, takže následující teorie je pouze moje: pokud chtěl sedlák mít co jíst, musel na jaře zasít, na podzim sklidit a zorat a přes zimu sníst pouze tolik, aby mu zbylo na jarní osev. Pokud by prohodil sled některých činností, velmi rychle by se ze sedláka stal tulák s rozumem tuláckým. A tuláctví je romantické jen v knihách.
Důvodů, proč se selský rozum vytrácí, je jistě více. Kolega Vladimír má vysvětlení, které se mi líbí: „Selský rozum mizí, protože se ze sedláků po roce 1990 stali farmáři“. Je také zřejmé, že sedláků je v 21. století významně méně než ve stoletích minulých. Lidé se zkrátka hrnou do měst. Můžeme tedy říkat opaku selského rozumu „rozum městský“? Možná. Možná i „rozum úřednický“. Nebo „rozum bruselský“. To se ale dostáváme na tenký led, neboť neodpovídá selskému rozumu označovat ty ostatní rovněž za rozum. Kdysi bylo v Čechách (a na Moravě (sic!)) zvykem říkat těmto věcem „blbost“. To ale vůbec nezní vznešeně a kdo ví, je-li to „politicky korektní“. Navíc to s sebou nese nádech beznaděje, neboť si jistě pamatujete větu Jana Wericha: „S blbostí se musí bojovat, ale nedá vyhrát“.
O rozumu bruselském. Evropská unie si jako jednu z priorit v blízké budoucnosti stanovila zapracovat stavební odpad do nových staveb. Je to věc ochrany primárních zdrojů, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje.
Podle nové, již platné bruselské legislativy musejí tepelné elektrárny pro lepší ochranu ovzduší odstranit NOx ze spalin, tedy nastříkávat do kotlů reagent (čpavek, močovinu apod.). Říká se tomu selektivní nekatalycká redukce (zdroj: Současný stav využitelnosti energetických produktů v ČR. ČEZ). Pro beton to má závažné dopady. Popílek, který byl vhodnou příměsí do betonu, je kontaminován močovinou. To znamená, že močovinou smrdí. Současně se z něj uvolňuje čpavek. Smícháním s vodou a cementem se rychlost uvolňování čpavku ještě zvýší. Jen pro pořádek, čpavek je prvek toxický a nebezpečný pro životní prostředí. K jeho označení na obalech se používají tyto piktogramy:
Výrobce betonu může jen těžko použít složku obsahující toxickou látku. Takže: sbohem popílku. Podle statistik ERMCO (Evropský svaz výrobců transportbetonu) se v ČR každý rok zpracovalo 300 000 t a v EU celkem 7 900 000 t popílku do betonu. Ten je teď nepoužitelný a musí se jako odpad umístit na skládku. Objemová hmotnost popílku je cca 2 200 kg/m3, sypná hmotnost cca 1 000 kg/m3. Pokud popílek extrémně dobře zhutníme, zabere na skládce v ČR objem 136 000 m3/rok a v EU celkem 3 590 000 m3/rok. To je fotbalové hřiště zaplněné do výše 27 m, resp. 718 m. Každý rok.
Z hlediska technologie betonu lze popílek nahradit vysokopecní jemně mletou granulovanou struskou. Ta je dostupná na severní Moravě (v okolí železáren). Zbytek ČR má v podstatě již jen jednu volbu: nedostupný popílek nahradit cementem. Doposud byla průměrná dávka popílku do 1 m3 betonu cca 50 kg (zdroj: statistiky ERMCO). Řekněme, že 50 kg popílku nám u většiny betonů nahradí cca 15 kg (třetina) cementu. Členové Svazu výrobců betonu ČR vyrobili v posledních letech 5 000 000 m3 betonu ročně. To pro dobu bez popílku znamená 5 000 000 x 15 = 75 000 000 kg cementu navíc. Z hlediska životního prostředí to rovněž znamená, že se musí vytěžit více než 75 000 t vápence a jílu, namlít je a ohřát v peci na teplotu 1 450 °C. Každý rok.
Pro mě osobně je toto celé křišťálově čistá ukázka rozumu bruselského: proklamace ochrany životního prostředí a priority zpracování většího množství stavebního odpadu versus více energeticky náročné výroby a hromady nepoužitelného popílku napříč celou Evropou.
O temné energii. Současné poznatky o podstatě vesmíru říkají toto: vesmír je starý 13,8 miliard let. Neustále se rozpíná. Je tvořen 4 % nám známé hmoty, 20 % temné hmoty a 76 % temné energie. Temná hmota není vidět, nespolupůsobí elektromagneticky, pouze gravitačně. O temné energii se ví pouze to, že má na svědomí rozpínání vesmíru, nic se neví o její podstatě či původu. Já však určité podezření mám. Viditelná hmota (4 %) je selský rozum. Temná energie a temná hmota (96 %) vyvěrá z Bruselu.
O pozitivní energii. Venku je opravdu krásně, hned jak dopíšu úvodník a utichne tak práskání rákosky v ruce šéfredaktorky, uteču na kopec s pěkným výhledem do krajiny a budu nasávat pozitivní energii, abych mohl vzdorovat té temné.
Přeju Vám mnoho pěkných chvil venku v přírodě.

Michal Števula
Beton TKS & SVB ČR

Obsah čísla

Úvodník
ÚVODNÍK
Michal Števula
2
pdf
Věda a výzkum
VLIVY PROSTŘEDÍ NA KOROZI BETONU Z POHLEDU CHEMICKÝCH REAKCÍ
Pavla Rovnaníková
3
pdf
OTÁZKY MODELOVÁNÍ PRŮNIKU CHLORIDŮ BETONEM
Břetislav Teplý, Dita Vořechovská, Petr Konečný, Martina Šomodíková
9
pdf
REZIDUÁLNÍ VLASTNOSTI VYSOKOHODNOTNÉHO VLÁKNOBETONU PO VYSTAVENÍ VYSOKÝM TEPLOTÁM
Zbyšek Pavlík, Jan Fořt, Milena Pavlíková, Jaroslav Pokorný, Anton Trník, David Čítek, Jiří Kolísko, Robert Černý
16
pdf
VLIV VELIKOSTI ZKUŠEBNÍ KRYCHLE PŘI ZKOUŠCE PEVNOSTI V TLAKU U VYSOKOPEVNOSTNÍCH DRÁTKOBETONŮ S HRUBOZRNNÝM KAMENIVEM
Josef Fládr, Petr Bílý
22
pdf
VLIV KAMENIVA NA MODUL PRUŽNOSTI BETONU
Jiří Šafrata
28
pdf
PARAMETRY BETONU – SPECIFIKACE, PŘEDPOKLADY A REALITA
Robert Coufal
34
pdf
Jak (ne)pracovat s betonem
JAK (NE)PRACOVAT S BETONEM TÉMA 2 – SPECIFIKACE TYPOVÉHO BETONU
Vladimír Veselý
38
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
STANOVENÍ ODOLNOSTI POVRCHU BETONU PROTI PŮSOBENÍ VODY A CHEMICKÝCH ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK – METODY, PRAXE, PROBLÉMY
Dalibor Kocáb, Petr Misák, Tomáš Vymazal, Tereza Komárková, Romana Halamová
42
pdf
Materiály a technologie
BEDNĚNÍ A DETAILY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – ČÁST 8
Petr Finkous
48
pdf
KOMPOZITNÍ VÝZTUŽ DO BETONU – PERSPEKTIVNÍ MATERIÁL PRO ODOLNÉ A TRVANLIVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
František Girgle, Jan Prokeš, Ondřej Januš, Vojtěch Kostiha, Petr Štěpánek
50
pdf
MONITOROVÁNÍ VÝVOJE BETONU V REÁLNÉM ČASE
Radek Syka, Václav Lorenc
56
pdf
Historie
FINSKÉ BALONOVÉ BUNKRY
Ivo Vondrovský
61
pdf
Aktuality
ČERTOVO BŘEMENO: SVĚDECTVÍ O ARCHITEKTONICKÉM ZÁZRAKU V ALENINĚ LHOTĚ - KNIHA
Petr Volf
13
pdf
TECHNICKÁ SPECIFIKACE BETONU NA WEBU EBETON
41
pdf
HISTORIE PŘEDPJATÉHO BETONU - KNIHA
47
pdf
MŮJ DŮM, MŮJ BETON – ČÁST 5
58
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
64
pdf
Firemní prezentace
TUHÉ BETONOVÉ VOZOVKY Z VÁLCOVANÉHO BETONU
14
pdf