betontks.cz » Archiv » 3/2013
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 3/2013

Třetí číslo je po pěti letech opět věnováno sanacím a rekonstrukcím panelových sídlišť. V úvodní rubrice je několik různých pohledů na tuto problematiku. Základním předpokladem pro úspěšnou regeneraci panelových sídlišť je pochopení vzniku a vývoje těchto celků. K tomu by měl přispět projekt „Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu“, který je představen v úvodním článku. Následuje procházka pražskými panelovými sídlišti v čase, která vychází z podkladů výstavy uskutečněné v loňském roce v Praze na Staroměstské radnici. Na konci šedesátých let byla v Československu realizována řada experimentálních projektů a vědeckých a teoretických studií, jejichž společným mottem byla otázka: Jak dál s panelákem? a které se snažily přispět ke zlepšení bydlení. Dále je představen Program regenerace panelových sídlišť, který je určen na zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury, venkovní úpravy, zpracování regulačního plánu pro dané sídliště atp. V závěru rubriky je shrnutí jednoduchých principů, které je třeba zohlednit při rekonstrukci (nejen) panelových domů tak, aby výsledkem byl pasivní dům.

V úvodu rubriky „Sanace a rekonstrukce“ je přehledný článek Třicet let sanací a regenerací panelových budov – zkušenosti z uplynulých let, který shrnuje situaci za uvedené období a věnuje se následujícím tématům: výstavba a legislativa, významné statické poruchy, sanace a jejich důsledky, financování oprav, příklady poruch a havárií na regenerovaných objektech, teorie a současná praxe dodatečných zásahů do nosných konstrukcí. V dalších příspěvcích je podrobná analýza dodatečného provádění otvorů v nosných stěnách vícepodlažních budov, následuje obecnější rozbor dodatečných zásahů do nosných konstrukcí budov, statické posouzení prefabrikované stropní desky panelových budov při modernizacích a sanace a rekonstrukce nosných stěn malorozponových panelových soustav s ohledem na vyztužení panelů. V anglickém Sheffieldu byl zrekonstruován Park Hill - rozsáhlé městské sídliště, postavené v letech 1957 až 1961 a v roce 1998 zapsané na seznam historického kulturního dědictví II. stupně. Dalšími tématy jsou trvanlivost a možnosti oprav stávajících fasád ve Finsku a zhodnocení oprav Plečnikovy lávky na Pražském hradě, sedm let po poslední rekonstrukci, kterou jsme Vám představili v roce 2007. Pomyslnou „sladkou tečkou“ na závěr rubriky je článek Konverze průmyslové architektury a železobeton.

Rubrika „Materiály a technologie“ přináší již deváté pokračování seriálu o ošetřování čerstvého betonu, tentokráte věnované metodám ošetřování a vlivu na mechanické vlastnosti.

V samotném závěru čísla je v rubrice „Věda a výzkum“ článek o zkoušení betonu ultrazvukovou metodou, jehož cílem je ukázat možnosti této metody.

V čísle naleznete recenze několika knih:

• Beranovský J., Srdečný K., Vogel P. a kol: Pasivní panelák? A to myslíte vážně?, vydavatel EkoWATT

• Mallée R., Fuchs W., Eligehausen R.: CEN/TS 1992-4 Navrhování kotvení do betonu, vydavatelství Ernst & Sohn

• Kolektiv autorů, editor Grantham M. G.: Oprava betonu, vydavatelství Taylor & Francis

• Varjonen S., Mattila J., Lahdensivu J., Pentti M.: Konzervace a údržba betonových fasád, vydala Tampere University of Technology

V rubrice „Aktuality“ jsou informace o následujících akcích:

• fib sympózium Tel Aviv 2013

• XXIII. mezinárodní sympozium Sanace 2013 a I. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví

• Vernisáž k soutěži Beton a architektura

• Výsledky architektonické soutěže Města bez smogu 2013

Obsah čísla

Úvodník
Úvodník
Aleš Jakubík
2
pdf
Téma
POROZUMĚNÍ PANELOVÝM SÍDLIŠTÍM JAKO PŘEDPOKLAD PRO JEJICH REGENERACI
Lucie Zadražilová
3
pdf
PRAŽSKÁ PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ V ČASE
Ludmila Doudová
7
pdf
JAK DÁL S PANELÁKEM? EXPERIMENTY V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Z LET 1959 AŽ 1961
Eva Novotná
12
pdf
REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ
Hana Šimková
16
pdf
JAK A PROČ REKONSTRUOVAT (NEJEN) PANELOVÉ DOMY KOMPLEXNĚ
Jan Picpauer
18
pdf
Sanace a rekonstrukce
TŘICET LET SANACÍ A REGENERACÍ PANELOVÝCH BUDOV – ZKUŠENOSTI Z UPLYNULÝCH LET
Hana Gattermayerová
22
pdf
DODATEČNÉ PROVÁDĚNÍ OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH VÍCEPODLAŽNÍCH PANELOVÝCH BUDOV
Jiří Witzany, Jiří Brožovský, Tomáš Čejka, Radek Zigler
30
pdf
DODATEČNÉ ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PANELOVÝCH BUDOV
Václav Vimmr, Tomáš Černý
37
pdf
STATICKÉ POSOUZENÍ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ DESKY PANELOVÝCH BUDOV PŘI MODERNIZACÍCH
Jiří Witzany, Radek Zigler
40
pdf
PARK HILL, SHEFFIELD, VELKÁ BRITÁNIE
Jana Margoldová
46
pdf
TRVANLIVOST A MOŽNOSTI OPRAV STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH FASÁD
Jukka Lahdensivu
52
pdf
SANACE A REKONSTRUKCE NOSNÝCH STĚN MALOROZPONOVÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV S OHLEDEM NA VYZTUŽENÍ PANELŮ
Jaromír Vrba
56
pdf
ZHODNOCENÍ OPRAV PLEČNIKOVY LÁVKY NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Vítězslav Vacek, Milan Hrabánek, Jiří Kolísko
61
pdf
KONVERZE PRŮMYSLOVÉ ARCHITEKTURY A ŽELEZOBETON
Petr Vorlík, Anna Kašíková
64
pdf
Materiály a technologie
OŠETROVANIE ČERSTVÉHO BETÓNU – 9. METÓDY OŠETROVANIA A VPLYV NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Peter Briatka, Peter Makýš
70
pdf
Věda a výzkum
ZKOUŠENÍ BETONU ULTRAZVUKOVOU IMPULSOVOU METODOU
Petr Cikrle, Dalibor Kocáb, Ondřej Pospíchal
74
pdf
Aktuality
fib SYMPÓZIUM TEL AVIV 2013
11
pdf
XXIII. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SANACE 2013 A I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ
21
pdf
VERNISÁŽ K SOUTĚŽI BETON A ARCHITEKTURA 2013
21
pdf
Recenze knih
PASIVNÍ PANELÁK? A TO MYSLÍTE VÁŽNĚ?
20
pdf
CEN/TS 1992-4 NAVRHOVÁNÍ KOTVENÍ DO BETONU // KONZERVACE A ÚDRŽBA BETONOVÝCH FASÁD / Technické možnosti a omezení // OPRAVA BETONU / Praktický průvodce
51
pdf
Aktuality
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ
73
pdf
VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE MĚSTA BEZ SMOGU
79
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
80
pdf