betontks.cz » Archiv » 4/2013
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 4/2013

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,


4. číslo časopisu, tradičně zaměřené na mosty a dopravní stavby, je letos, i přes nepřízeň finančních prostředků na výstavbu dopravní infrastruktury, a tím i nových mostů, poněkud silnější. Právě to výrazné omezení výstavby mostů mne přimělo připravovat číslo dříve než obvykle. Když projekční a dodavatelské společnosti stavící dříve velké mosty naříkaly, že nemají co nabídnout, obrátila jsem svou pozornost na mosty malé – lávky pro pěší a cyklisty, které, stejně jako mosty velké, spojují dvě části sídla nebo krajiny přes jinak těžko překonatelnou překážku a mají tedy svůj význam, byť obvykle lokálního charakteru.


Články o různých typech lávek z hlediska použitého materiálu (samozřejmě betonu), konstrukčního návrhu či doby a místa výstavby, zařazené v odpovídajících rubrikách časopisu, měly vytvořit jádro čísla.


V průběhu přípravy jsem byla upozorněna na výročí jedné významné betonové mostní stavby. Dostala jsem nabídku článku o projektu a realizaci i v evropském měřítku unikátní konstrukce předpjatého, letmo betonovaného Nuselského mostu z přelomu 60. a 70. let 20. století. Slovní popis a grafické informace o všem, co výstavbě předcházelo, opakované soutěže, rozhodování, projekt vybraného návrhu, jeho úpravy pro využití spodní úrovně MHD a vlastní výstavba, se nedaly stěsnat na pět ani deset stránek. Aby takový článek měl smysl, potřeboval prostor. Veřejnost, ani ta odborná, těžko všechny ty údaje a informace z různých zdrojů shromáždí a porovná.


Současně zde byl příslib článků o výstavbě nového mostu přes Vltavu v pražské Tróji. Vzhledem k informacím, které se během léta objevovaly oficiálními i neoficiálními cestami (spory dodavatele s investorem a s tím spojovaný šum o informačním embargu), jsem však s možností, že to pro nás vyjde, moc nepočítala. Když články konečně do redakce dorazily, mělo už číslo pár stránek navíc. Stálo však za to je zařadit. Chtěla jsem využít této ojedinělé možnosti, tj. představit dvě na svou dobu špičkové mostní konstrukce v jednom čísle současně a dát tak čtenářům možnost posoudit, kam tento obor betonového stavebnictví za čtyřicet let pokročil.


K velkým i menším mostním stavbám patří technologie předpínání. Výsledky výzkumu, který v této oblasti probíhá, jsou představeny v několika dalších článcích. Jedná se o jiné postupy, než se užívají v pozemních stavbách, proto je nelze ponechat pro další čísla časopisu. Tam by je čtenáři-mostaři asi nehledali.


Tak to je vysvětlení tloušťky „mostařského“ čísla časopisu. Doufám, že v něm najdete zajímavé čtení.

Obsah čísla

Úvodník
O LETNÍ NÁLADĚ
Milan Kalný
3
pdf
Téma
NUSELSKÝ MOST V PRAZE – 2013 – ČTYŘICET LET OD UVEDENÍ DO PROVOZU
Karel Dahinter
4
pdf
Stavební konstrukce
SEMI-INTEGROVANÉ VIADUKTY STAVĚNÉ S VYUŽITÍM HORNÍ VÝSUVNÉ SKRUŽE
Jirí Stráský, Tomáš Rompotl, Petr Mojzík, Viliam Kucera
26
pdf
VÝSTAVBA NOVÉHO TROJSKÉHO MOSTU SE ZAMĚŘENÍM NA BETONOVÉ KONSTRUKCE
Jan L. Vítek, Robert Brož, Petr Koukolík, Alexandr Tvrz
32
pdf
VYBRANÉ BETÓNOVÉ MOSTY POSTAVENÉ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
Peter Paulík
43
pdf
ING. VLADIMÍR TVRZNÍK, CSC. – 90 LET
Vladimír Krístek
48
pdf
DVĚ ZAVĚŠENÉ LÁVKY POSTAVENÉ VE MĚSTĚ EUGENE, OREGON, USA
Jirí Stráský, Pavel Kaláb, Radim Necas, Jan Kolácek
52
pdf
LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES ULICI ZÁPADNÍ V KARLOVÝCH VARECH
Jan Procházka
60
pdf
Historie
LÁVKA V DURHAMU POSTAVENÁ ORIGINÁLNÍ METODOU
Jana Margoldová
64
pdf
Materiály a technologie
LÁVKA Z PŘEDEM PŘEDPJATÉHO DRÁTKOBETONU
Vladimír Brejcha, Zdenek Fulka, Vladimír Junek
67
pdf
REVOLUČNÍ BETONOVÉ STAVBY, KTERÉ SBÍRAJÍ CENY
Jitka Prokopičová
70
pdf
MOŽNOSTI VÝROBY SMĚSNÝCH CEMENTŮ NA BÁZI FLUIDNÍCH POPÍLKŮ
Marcela Fridrichová, Jan Gemrich, Karel Dvořák, Dominik Gazdic, Karel Kalivoda
74
pdf
Věda a výzkum
NOVÝ TROJSKÝ MOST V PRAZE – ANALÝZA KONSTRUKCE BĚHEM VÝSTAVBY
Lukáš Vráblík, Milan Šístek, Jan Mukarovský, Jakub Růžicka, David Malina, Jirí Lukeš, Tomáš Wangler
86
pdf
EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ PEVNOSTI VYSOKOHODNOTNÉHO BETONU V TROJOSÉM TLAKU
Filip Vogel, Radoslav Sovják, Petr Máca, Birgit Beckmann
100
pdf
ANALÝZA KOTEVNÍCH DÉLEK PŘEDPĚTÍ VE VLÁKNOBETONOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVCÍCH
Lukáš Kadlec, Vladimír Červenka, Vladimír Brejcha, Vladimír Křístek, Alena Kohoutková
104
pdf
PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZA ZATÍŽITELNOSTI A SPOLEHLIVOSTI SPŘAŽENÉHO MOSTU Z MPD NOSNÍKU
David Lehký, Martina Šomodíková, Jirí Doležel, Drahomír Novák
108
pdf
STUDIE DLOUHODOBÝCH ZTRÁT PŘEDPĚTÍ KOMOROVÉHO MOSTU V ZÁVISLOSTI NA UMÍSTĚNÍ KOTEV
Lukáš Kadlec, Vladimír Křístek
114
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
STANOVENÍ ODOLNOSTI BETONU PROTI PŮSOBENÍ CHRL PODLE ČSN 73 1326 – OPAKOVATELNOST A REPRODUKOVATELNOST VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK
Petr Misák, Tomáš Vymazal, Oldrich Žalud, Barbara Kucharczyková
120
pdf
ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO STANOVENÍ PEVNOSTI V PROSTÉM TLAKU SMĚSÍ STMELENÝCH HYDRAULICKÝMI POJIVY, RESP. FLUIDNÍMI POPÍLKY, A ENVIRONMENTÁLNÍ ZHODNOCENÍ TÉTO HMOTY
Pavel Rubáš, Denisa Trajkovská
126
pdf
Sanace a rekonstrukce
FUNKCE OCHRANNÝCH NÁTĚRŮ NA BETONOVÝCH PODKLADECH, PROBLEMATIKA JEJICH TLOUŠŤKY A MOŽNOSTI JEJÍHO PŘÍMÉHO MĚŘENÍ
Vítězslav Vacek, Michaela Kostelecká
130
pdf
Diskuse Čtenářů
ŽHAVÉ TÉMA: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE STAVEBNICTVÍ
Břetislav Teplý
135
pdf
Aktuality
RECENZE KNIHY MOSTY NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
79
pdf
JAK BYLY ZÍSKÁNY PRESTIŽ A RESPEKT ČESKOSLOVENSKÝCH STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ …
Vladimír Tvrzník
119
pdf
SEMINÁRE, KONFERENCE A SYMPOZIA
136
pdf