betontks.cz » Archiv » 5/2016
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 5/2016

Beton a architektura patří k sobě stejně neodmyslitelně jako architektura a kámen, ocel nebo cihla. Je-li pojem architektury chápán v nejširším pojetí jako stavební umění tvořit umělé objekty nejrůznějších funkcí a typů, pak nelze žádný typ stavební hmoty vztahovat k architektuře jakožto pouze materiál dekorativní či obkladový, nýbrž jako materiál vytvářející prostor definovaný nosnými konstrukcemi a výplněmi. Ve spektru všech stavebních hmot je beton relativně mladým materiálem. Jeho vznik byl motivován potřebou nosných konstrukcí větších rozponů.

Teprve období funkcionalismu objevilo beton jakožto prvek pohledový v exteriéru i interiéru bez nutnosti jej zakrývat obklady či jinými dekorativními konstrukcemi. Betonové konstrukce u pozemních staveb měly dlouhou dobu charakter pravoúhlých prvků, jako jsou sloupy, průvlaky a desky. Teprve betonové konstrukce použité u mostů či velkorozponových hal objevily pro beton nekonečnou škálu obloukových tvarů, parabol a křivek. Takto vytvořené oblouky a křivky byly zpočátku pevně svázány se statickým působením těchto konstrukcí, neboť byly statickými požadavky motivovány. Teprve díla několika dnes již legendárních osobností světové architektury přiznala betonu vlastnosti podobné jako má kámen pro sochaře – totiž být hmotou volně tvarovatelnou, formující vnitřní i vnější prostor sama sebou. Slavné Guggenheimovo muzeum v New Yorku s geniálním vnitřním spirálovým prostorem od Franka Lloyda Wrighta nebo charakteristické dynamicky tvarované železobetonové konstrukce od Oscara Niemeyera ukázaly možnosti osvobození betonu od přísně statického pojetí k větší formální volnosti, přitom však stejně respektující statické zákonitosti.

 

Spojení betonu a volné sochařské tvorby se stává stále aktuálnějším tématem. Jelikož u architektury se beton proměnil postupně z čistě konstrukčního materiálu nosných systémů na materiál, který vytváří design prvků v interiérech a na fasád­ních systémech se silnými skulpturálními rysy, volná sochařská tvorba postupně přijala beton nikoli jen jako konstrukční a následně i výplňový materiál, nýbrž jako svébytný výrazový prostředek výtvarného cítění autora – sochaře, designéra nebo architekta. Beton má své zákonitosti, které vždy zůstanou pro tento materiál charakteristické a nezaměnitelné. Přes nikdy nekončící proud individuálních výtvarných přístupů různě zaměřených tvůrců mnohdy se zcela odlišně definovanými cíli zůstává beton fenoménem naší doby, který spoluvytváří vizuální styly a estetické cítění.
Beton je a bude zdrojem nikdy nekončící inspirace.

 

doc. Ing. arch. Patrik Kotas

Obsah čísla

Úvodník
BETON, ARCHITEKTURA A SKULPTURY CO MAJÍ TYTO POJMY VZÁJEMNĚ SPOLEČNÉHO?
Patrik Kotas
2
pdf
Stavební konstrukce
ODLÉVÁNÍ MONOLITU PŘI VÝSTAVBĚ ARCHEOPARKU PAVLOV
Radko Květ, Pavel Pijáček, Pavel Hladík, Martin Lukšo, David Bilavčík, Martin Juren, Zdeněk Bouchner, Pavel Dalecký, Klára Mertlíková, Ondřej Doležal, Václav Babka
3
pdf
VLNÍCÍ SE MEZINÁRODNÍ MUZEUM BAROKA V MEXIKU
12
pdf
MMM CORONES – MESSNEROVO HORSKÉ MUZEUM
16
pdf
ŘÍMSKÁ SERDICA VS. SOUČASNÁ SOFIE
Jana Margoldová
20
pdf
Spektrum
BETON A SKULPTURA
24
pdf
UMĚLECKÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Petr Kratochvíl
38
pdf
ARTSCAPE NORWAY
39
pdf
ZTRACENÝ NÁBYTEK
Vít Svoboda, Pavel Nový
45
pdf
Sanace a rekonstrukce
ROZÁRIUM V OLOMOUCI OPĚT KVETE
Emil Zavadil, Zdeněk Sendler, Jiří Malínek
46
pdf
BUNKR 599
50
pdf
Věda a výzkum
JAK JE MOŽNÉ ZVÝŠIT PEVNOST BETONU SE SMĚSNÝMI CEMENTY
Pierre-Claude Aïtcin, William Wilson, Sidney Mindess
52
pdf
Normy - Jakost - Certifikace
DRÁTKOBETON PRO KONSTRUKČNÍ ÚČELY
Steven Pouillon
55
pdf
Materiály a technologie
PINGPONGOVÝ STŮL Z TENKOSTĚNNÝCH PRVKŮ Z UHPC
Ondřej Slabý, Vladimír Veselý, Stanislav Smiřinský, Jitka Vašková
60
pdf
BEDNĚNÍ A DETAILY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – ČÁST 5
Petr Finkous
66
pdf
DESIGNOVÉ PANELY SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM
Petr Pospíšil
68
pdf
BETONEM PROTI ŠEDI
Kristýna Vinklerová
70
pdf
Aktuality
BETONOVÉ VOZOVKY 2016
65
pdf
95 LET KLOKNEROVA ÚSTAVU
74
pdf
MŮJ DŮM, MŮJ BETON – ČÁST 3
76
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
80
pdf
Firemní prezentace
NOVÝ STANDARD PRO POHLEDOVÝ BETON – BEDNĚNÍ RAPIDOBAT® CRETCON HD
11
pdf