betontks.cz » Archiv » 7/2008
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 7/2008

POVRCHY BETONU

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU BETON TKS V ROCE 2008

 

Cílem publikace „Povrchy betonu“, která vychází ve formě samostatné přílohy časopisu BETON TKS v roce 2008, je upozornit odbornou i laickou veřejnost na širokou variabilitu povrchů betonu a jejich využití v architektonické tvorbě.

Beton i po desetiletí prudkého technologického rozvoje stále zůstává materiálem s jistou dávkou přírodní nahodilosti. Otisk bednění na povrchu zachycuje podmínky jeho vzniku stejně dokonale jako dokumentární fotografie.

Naším cílem je upozornit na určitá technologická specifika spjatá s realizací povrchů betonu v pohledové kvalitě, jejichž respektování přispěje ke zdaru díla a poukázat na bohaté výrazové možnosti různě pojatých povrchů betonu. Publikace není vyčerpávajícím přehledem různých typů povrchů betonu. To není možné vzhledem k velkému a stále se rozrůstajícímu počtu realizací betonových povrchů na celém světě. Věříme však, že alespoň několika ukázkami se nám snad podaří vzbudit ve Vás zájem o různé úpravy povrchu betonu.

Obsah čísla

Úvodník
SAMETOVĚ HEDVÁBNÝ LESK MĚLY MÍT TY NAŠE BETONY
Antonín Novák
2
pdf
ÚVODNÍK
4
pdf
Téma
BETONOVÉ KŘESLO V KRAJINĚ VEDLE MENHIRU (POVRCH BETONU A SOUČASNÁ ARCHITEKTURA)
Vladimír Czumalo
6
pdf
POJEM POHLEDOVÝ BETON
Jana Margoldová
10
pdf
POVRCHY BETONU
Jana Margoldová
11
pdf
POHLEDOVÝ BETON – KOMUNIKACE, NORMY, PŘEDPISY
Michal Števula
20
pdf
BEDNĚNÍ A BEDNICÍ PLÁŠTĚ PRO POHLEDOVÝ BETON
Václav Lorenc, Zdeněk Suchý
22
pdf
ODFORMOVACÍ PROSTŘEDKY – VÝBĚR A POUŽITÍ
Radomír Rucki, Hana Kučerová
32
pdf
POZNATKY Z VÝROBY, DOPRAVY A ZPRACOVÁNÍ POHLEDOVÝCH BETONŮ
Milada Mazurová
38
pdf
BAREVNÝ SAMOZHUTNITELNÝ BETON – NÁVRH SMĚSI A VLASTNOSTI
Anahí López, Juan Manueltobes, Raúl Zerbino A Bryan E. Barragán
46
pdf
ÚDRŽBA A OPRAVY POHLEDOVÉHO BETONU
Václav Pumpr, Jiří Dohnálek
50
pdf
VÝROBA VYMÝVANÝCH POVRCHŮ BETONU
Jiří Šafrata
56
pdf
POHLEDOVÉ ZDIVO
Michala Hubertová
64
pdf
KNIHOVNA FILOZOFICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ
Ladislav Kuba
70
pdf
BETON KONSTRUKČNÍM MATERIÁLEM, BETON VÝTVARNÝM PROSTŘEDKEM…
Michal Juha, Jan Topinka
74
pdf
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA REKREAČNĚ SPORTOVNÍHO AREÁLU KRAVÍ HORA
Antonín Novák
78
pdf
POHLEDOVÝ BETON - PROBLÉMY PŘI VÝROBĚ Z POHLEDU ARCHITEKTA
Adam Halíř, Petr Lešek
82
pdf
PROČ POHLEDOVÝ BETON?
Zdeněk Fránek
88
pdf
DOSTAVBA VILY RÖMERHOLZ PRO UMĚLECKOU SBÍRKU OSKARA REINHARTA VE WINTERTHURU
Annette Gigon, Mike Guyer
92
pdf
HYPOCAUST BUILDING
96
pdf
BÍLÝ PEMRLOVANÝ BETON NA BUDOVĚ MEXICKÉHO VELVYSLANECTVÍ V BERLÍNĚ
98
pdf
MONOLITICKÝ IZOLAČNÍ BETON - OJEDINĚLÉ APLIKACE V EVROPĚ
Michala Hubertová
102
pdf
MASIVNÍ HRUBĚ TESANÝ BETON
108
pdf
PŘEČERPÁVACÍ STANICE BOOSTER NA VÝCHODĚ AMSTERDAMU
112
pdf
OSAMĚLÁ BETONOVÁ KAPLE V POLÍCH
116
pdf
SIGNÁLNÍ STANICE NA SEŘAĎOVACÍM NÁDRAŽÍ V CURYCHU
Annette Gigon, Mike Guyer
118
pdf
RUFFI GYMNASIUM V MARSEILLES
122
pdf
SOUKROMÁ KAPLE VE ŠPANĚLSKÉM VALLEACERONU
126
pdf
MUZEUM VĚDY V PREFEKTUŘE EHIME V JAPONSKU
130
pdf
Příloha
AUTOŘI A ARCHITEKTONICKÉ ATELIÉRY, KTERÉ POSKYTLY PODKLADY PRO PŘÍPRAVU ČLÁNKŮ
134
pdf