betontks.cz » Archiv » 7/2012
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 7/2012

BETONOVÉ KONSTRUKCE 21. STOLETÍ - BETONY S PŘIDANOU HODNOTOU

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU BETON TKS V ROCE 2012

Cílem publikace „Betonové konstrukce 21. století – betony s přidanou hodnotou“, která vychází ve formě samostatné přílohy časopisu Beton TKS v roce 2012, je oslovit širší publikum, nikoliv jen betonáře, projektanty či technology, ale i architekty, studenty škol stavebního zaměření a veřejnost, a upozornit je na nové, zajímavé, možná i neobvyklé, možnosti konstrukcí postavených z různých typů betonů.
Smyslem speciální přílohy časopisu je nejen přinést nové informace, ale rovněž i ukázat beton, jak může působit, sloužit a vypadat, použije-li se účelně a s rozmyslem. Zaměření na inovativní a vysokohodnotné betony = betony s vysokou přidanou hodnotou bude pro čtenáře určitě zajímavé, protože v této publikaci jsou představeny formou úspěšných realizací z oblasti pozemních staveb a inženýrských konstrukcí. Všechny jsou svým způsobem jedinečné, v jejich návrhu i realizaci se odrážejí estetické názory architekta, technický pokrok inženýrů, projektantů i technologů, a vyjadřují představy, úvahy, diskuze a přístupy všech zúčastněných k naplnění potřeb a požadavků stavebníků.
Děkujeme všem společnostem, svazům, firmám i jednotlivcům, kteří svou podporou finanční či morální umožnili vydání této publikace. Upřímně děkujeme všem autorům, kteří se rozhodli podělit se o své cenné vědomosti a zkušenosti s pravidelnými či náhodnými čtenáři časopisu Beton TKS.

Obsah čísla

Úvodník
ÚVOD
3
pdf
POJMY POUŽÍVANÉ V PUBLIKACI
4
pdf
Téma
VYSOKOHODNOTNÉ BETONY – ÚVOD A POZNÁMKY K MOŽNOSTEM JEJICH APLIKACE
Jan L. Vítek
6
pdf
VYSOKOHODNOTNÝ BETON - AKTUALIZACE V ROCE 2011
Pierre Claude Aitcin, Vlastimil Bílek
10
pdf
KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ BETON
Jiří Stráský
20
pdf
VYSOKOPEVNOSTNÍ BETONY A UHPC
Jan L. Vítek, Robert Coufal
42
pdf
VÝVOJ ULTRA VYSOKOHODNOTNÉHO BETONU (UHPC) NA BÁZI SUROVIN DOSTUPNÝCH V ČR
Jiří Kolísko, Jan Tichý, Milan Kalný, Petr Huňka, Petr Hájek, Vladislav Trefil
50
pdf
FASÁDY Z UHPC – BETONOVÉ „ZÁVOJE“
Jana Margoldová
58
pdf
VLÁKNOBETON
Peter JM Bartoš
68
pdf
DARWINOVO CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÉHO MUZEA V LONDÝNĚ, 2. FÁZE PROJEKTU
Ed Clark, Ed Newman - Sanders
78
pdf
BAREVNÉ BETONY
Jana Margoldová
90
pdf
JAK SE SNY O LÉTÁNÍ STALY SKUTEČNOSTÍ
96
pdf
SPOJENÍ ARCHITEKTURY A PŘÍRODY
102
pdf
LEHKÝ BETON
Michala Hubertová
106
pdf
ENERGETICKY ÚSPORNÝ MONOLIT Z BARVENÉHO LEHKÉHO BETONU
Ragnhild Klussmann, Peter Koppe, Alexander Paatsch, Maik Dostmann
120
pdf
ČERPANÝ VYSOKOHODNOTNÝ LEHKÝ BETON PRO MOST RAFTSUNDET, SEVERNÍ NORSKO
Jan-Eirik Nilsskog, Rolf Valum, Kenneth S. Harmon
126
pdf
TĚŽKÉ BETONY A SPECIÁLNÍ STÍNÍCÍ BETONY
Leonard Hobst, Jan Jašek, Lubomír Vítek
134
pdf
Příloha
INDEX
141
pdf