betontks.cz » Archiv » 7/2019
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 7/2019

Vážení čtenáři,

je nám ctí představit Vám čtvrté mimořádné číslo časopisu Beton TKS, které jsme nazvali BETON – historie, současnost, budoucnost.

Naším cílem je ukázat široké možnosti, které beton nabízí, a to jak konstrukční, tak i architektonické. Jména jako Le Corbusier, Frank Gehry, Toyo Ito, Bjarke Ingels, z našeho prostředí pak Josef Pleskot, Stanislav Fiala či Petr Hájek jsou zárukou výjimečných staveb. Další oblastí, které se věnujeme, je technologie betonu, jejíž znalost je esenciální: ultra vysokopevnostní beton, lehký beton, možnosti polyuretanových matric ad. Nelze opominout historii: 50 let betonu v Kanadě, zkušenosti z výstavby betonových mostů v ČR, ale ani příběh Brasílie vybudované v druhé polovině 50. let 20. století. Nechybí ani přehled současných standardů a informace o připravovaném Model Code 2020. Závěrečným pohledem do budoucnosti je článek o technologiích pro betonové konstrukce v době stavebnictví 4.0. a úvaha o tom, jak udržitelně stavět v městském prostředí.

Děkujeme organizacím, které vydání mimořádného čísla časopisu Beton TKS podpořily – Svazu výrobců cementu ČR, Svazu výrobců betonu ČR a České betonářské společnosti ČSSI.

A především z celého srdce děkujeme všem autorům, kteří se na vydání publikace podíleli a bez nichž by nebyla na světě.Velice si vážíme jejich ochoty a především času a péči, které přípravě svých článků věnovali.

 

Lucie Šimečková, šéfredaktorka

Obsah čísla

Beton v architektuře
BÁSNÍCI BETONU
Petr Volf
6
pdf
BETON JAKO MÉDIUM ARCHITEKTONICKÉHO VÝRAZU
Petr Kratochvíl
38
pdf
BETON A ORNAMENT
Dalibor Hlaváček
48
pdf
DRN
Stanislav Fiala
54
pdf
ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY PRO DRN A PODCHYCENÍ HISTORICKY CENNÝCH OBJEKTŮ V CENTRU PRAHY
Zdeněk Boudík
68
pdf
BETONY PRO DRN
Kristýna Vinklerová
73
pdf
DÁNSKÉ NÁRODNÍ NÁMOŘNÍ MUZEUM
Barbora Sedlářová, Lucie Šimečková
78
pdf
TOYO ITO
Petr Šmídek
86
pdf
UHPC PRO VUITTONA
Jiří Šrámek, Lucie Šimečková
94
pdf
Materiály a technologie
UHPC A JEHO APLIKACE V ČESKÉ REPUBLICE
Jan L. Vítek, David Čítek, Robert Coufal, Jiří Kolísko, Jan Marek
98
pdf
SOUČASNÉ TRENDY VE VYUŽITÍ LEHKÉHO BETONU
Michala Hubertová
112
pdf
POHLEDOVÝ BETON S POUŽITÍM POLYURETANOVÝCH MATRIC
Lucie Šimečková, Iveta Heczková
120
pdf
Historie
BETON V KANADĚ 50 let pokroku a současné problémy
Pierre-Claude Aïtcin, William Wilson, Sydney Mindess
128
pdf
ZKUŠENOSTI Z VÝSTAVBY BETONOVÝCH MOSTŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Jan L. Vítek
140
pdf
LE CORBUSIEROVO STOLETÍ aneb Příběh betonu
Petr Šmídek
152
pdf
BRASÍLIA Hlavní město betonu
Yvonna Fričová
162
pdf
Legislativa
NÁRODNÍ LEGISLATIVA A PŘEDPISY PRO BETON PLATNÉ V ČR
Vladimír Veselý
170
pdf
BUDOUCNOST NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Vladimír Veselý, Břetislav Teplý, Pavla Rovnaníková
172
pdf
Betony zítřka
TECHNOLOGIE PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE V DOBĚ STAVEBNICTVÍ 4.0
Michal Kovářík, Petr Štemberk, Pavel Svoboda
176
pdf
MĚSTO A BETON aneb Jak udržitelně stavět z betonu v městském prostředí
Martin Čeněk
186
pdf
Firemní prezentace
DOKA, JORDAHL & PFEIFER, EUROVIA, VALBEK, PERI, RECKLI, TBG METROSTAV, ČESKOMORAVSKÝ BETON
195
pdf