betontks.cz » Časopis » Aktuální číslo
Languages
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON TKS 6/2020

Bude o čem psát

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
čtete-li tyto řádky, máte před sebou již 120. číslo časopisu Beton TKS, které je zároveň šestým a posledním číslem jubilejního 20. ročníku.

S trochou nostalgie se ohlížím za těmi dvaceti léty, u kterých jsem mohl být od samého začátku jako člen redakční rady. Její složení se během let samozřejmě různě měnilo. Avšak od prvního vydaného čísla jsem mohl nepřetržitě až dosud spolupracovat s dalšími členy redakční rady, kterými jsou Jan Gemrich, Petr Hájek (předseda), Leonard Hobst (místopředseda), Milada Mazurová, Michal Števula a Jan L. Vítek, čehož si nesmírně vážím. Projdu-li si v duchu těch dvacet let, musím konstatovat, že ač je časopis již tak trochu symbolem tradice a trvalé hodnoty, přesto se dynamicky vyvíjel jak obsahem, tak formou, chcete-li vzhledem. Právě končící dvacátý ročník je toho nejlepším důkazem.

Dále jsem si položil otázku, jak je možné neustále psát o materiálu složeného z pojiva, kameniva a vody, jehož vznik my betonáři rádi klademe do doby před naším letopočtem (opus caementum) či se odkazujeme na konstrukci kupole historicky nejznámější stavby Pantheonu v Římě. Základy moderní koncepce betonu jako hmoty položil svým patentem na výrobu portlandského cementu Joseph Aspdin v roce 1824, tedy téměř před 200 lety, a koncepci železobetonu pak vymyslel „geniální“ zahradník Joseph Monier, který si patentoval spojení betonu s drátěným pojivem za účelem výroby květníků již v roce 1867.

Beton se stal neodmyslitelnou součástí všech staveb od základů až po střechu a stavebnictví se bez něj prakticky neobejde. Ve světle těchto skutečností by se nám mohlo snadno zdát, že beton nepotřebuje nějaký zvláštní vývoj a že mu k existenci stačí prostá jeho podstata. Opak je však pravdou. Beton prodělal, prodělává a jak pozorujeme i nadále bude prodělávat inovativní rozvoj a bude nabízet nejen stavařům, ale i celé společnosti nové příležitosti.

Listujeme-li stránkami dvaceti ročníků, narazíme již v prvním čísle na jednu z prvních realizací tehdejší novinky – samozhutnitelného betonu –, umožněné nástupem nových typů přísad. Dnes je použití samozhutnitelného betonu již naprosto běžnou rutinní záležitostí. Dalším příkladem budiž UHPC (Ultra-High-Performance Concrete). První teoretické zmínky o něm se v časopise objevily již v roce 2003. Nicméně přes laboratorní testy, studie, modely či dílčí drobné realizace dospěl tento materiál ke skutečné realizaci v ČR výstavbou lávky přes Labe v Čelákovicích v roce 2014. Tato mimořádně inovativní stavba z UHPC získala i významná mezinárodní ocenění. Dnes je tento materiál vysoce perspektivní i s ohledem na stále rostoucí požadavek na udržitelný rozvoj, protože vede k subtilním konstrukcím, které jsou materiálově méně náročné.

Technický a technologický vývoj 3D tisku šel dlouhou dobu zdánlivě mimo beton. Vždyť koho by napadlo tisknout něco z hmoty složení tak rozmanitého, jaké beton bezesporu má, a vlastností tak kolísavých a závislých na vstupním materiálu a okolním prostředí. A hle, již letos čeští vývojáři zhotovili a představili první vytištěnou konstrukci v České republice s názvem Prvok. Do budoucna stojí před betonem další výzvy. Musí nabídnout řešení a konkrétní užití v systému udržitelného stavění a cirkulační ekonomiky. Může při tom využít nové typy vstupních surovin a poskytnout nové materiálové charakteristiky. Nepřehlédnutelnou možností je využití recyklovaných surovin vzniklých demolicí, drcením a tříděním materiálu již nepoužívaných staveb a konstrukcí.

Beton má jistě vysoký inovační potenciál. Z pohledu časopisu lze tedy prostě konstatovat, že bude o čem psát. Jsme tomu rádi a zároveň si uvědomujeme, že i před časopisem Beton TKS stojí nové výzvy. V příštím roce, kdy začneme psát třetí dekádu historie časopisu, i my přistoupíme k dalším inovacím, nejen vzhledovým. Budeme reflektovat vývoj forem a způsobů moderní komunikace. Při zachování písemné formy časopisu připravujeme novou podobu webových stránek a další komunikační kanály, poskytující vyšší komfort čtenářům v souladu s požadavky doby.

Na závěr si dovolím popřát Vám, čtenářům i autorům, klidné Vánoce a stejně jako časopisu úspěšné vykročení do roku příštího, abychom společně ještě dlouhá desetiletí otevírali jeho nová čísla.

 

Vladimír Veselý
jednatel časopisu Beton TKS

Obsah čísla

Úvodník
BUDE O ČEM PSÁT
Vladimír Veselý
1
pdf
Stavební konstrukce
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY V OSTRAVĚ
Pavel Krátký, Hana Šeligová, Lukáš Panna, Pavel Šípek, Tomáš Michalec
4
pdf
REKONSTRUKCE VODNÍHO DÍLA KLABAVA V PLZEŇSKÉM KRAJI
Ivan Weber, Ondřej Hrazdira
16
pdf
UNIKÁTNÍ SPADIŠTĚ PRO PRŮTOK SPLAŠKOVÉ VODY V PRAZE-LIBNI
Michal Sedláček, Petra Bařinová, Václav Stach
21
pdf
Interview
MOSTY KE HVĚZDÁM
Rozhovor Petra Volfa s inženýrem Janem Vítkem o předpjatém betonu, mostech, knihách, radostech a vesmíru
24
pdf
Spektrum
INŽENÝRSKÉ STAVBY V TVORBĚ ARCHITEKTA SOUTO DE MOURY
Petr Šmídek
32
pdf
Materiály a technologie
NOVÝ ZELENÝ MOST U HUMPOLCE NA ÚSEKU 12 DÁLNICE D1
Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber, Tomáš Brzák
38
pdf
Věda a výzkum
PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH BETONŮ A POSTUPU VÝSTAVBY NÁVODNÍHO LÍCE POLDERU KUTŘÍN NA ŘECE KROUNKA
Vít Šmilauer, Pavel Reiterman, Petr Havlásek, Petr Huňka
44
pdf
STANOVENÍ PEVNOSTI BETONU PODLE ČSN EN 13791 (2020)
Milan Holický, Miroslav Sýkora, Karel Jung
50
pdf
ZACELENÍ TRHLIN V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH OBSAHUJÍCÍCH BAKTERIE A OCHRANNÉ POLYMERY PŘI RŮZNÝCH TEPLOTÁCH
Hana Schreiberová, Tomáš Trtík, Roman Chylík, Karel Šeps, Alena Kohoutková
54
pdf
RIZIKO KŘEHKÉHO PORUŠENÍ ŽELEZO-BETONOVÝCH PRVKŮ KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENÝCH NA ÚČINKY SMYKU A KROUCENÍ
Jan Kubát, Jan Vesecký, Lukáš Vráblík
60
pdf
VYUŽITÍ STATICKÉHO MODELOVÁNÍ V PROGRAMU ATENA K ANALÝZE SOUDRŽNOSTI VÝZTUŽE S UHPC VYSTAVENÝM VYSOKÝM TEPLOTÁM
Jindřich Čech, David Čítek, Petr Pokorný, Jiří Kolísko
68
pdf
Aktuality
BETONÁŘSKÉ DNY ON-LINE
12
pdf
SOUTĚŽ ČBS O VYNIKAJÍCÍ BETONOVOU KONSTRUKCI POSTAVENOU V LETECH 2017 AŽ 2020
14
pdf
BETONOVÉ VOZOVKY 2020
67
pdf
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA
72
pdf