betontks.cz » Časopis » O časopisu / zakladatelé
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

O ČASOPISU

 

Časopis BETON - technologie, konstrukce, sanace navazuje na dlouholetou tradici odborných periodik Beton a Zdivo a Sanace betonových konstrukcí s cílem publikovat aktuální informace o nových technologiích a trendech, materiálech a výrobcích spjatých s tradičními stavebními materiály - vápnem, cementem a betonem. Současně se zabývá problematikou a vývojem betonového stavebnictví v širších profesních souvislostech, mj. i ve vazbě na nové evropské normy a napojování České republiky na stavební zvyklosti a zkušenosti zemí Evropské unie.
V tematicky zaměřených číslech nabízíme čtenářům nejnovější poznatky o moderních světových i tuzemských stavebních trendech, profily významných subjektů českého stavebního průmyslu, zasvěcené informace o sortimentu moderních výrobků, sanacích objektů z prefabrikovaného i monolitického betonu včetně odborného poradenství i aktuality o akcích ze světa betonu.
Pozornost je pravidelně věnována také nejzajímavějším projektům a realizacím tuzemských i zahraničních staveb, které odbornou veřejnost zaujmou svým netradičním konstrukčním nebo architektonickým řešením.
Již dlouhá léta je časopis pro širokou odbornou veřejnost užitečným pomocníkem při orientaci v současném betonovém stavebnictví, a všestranně tak přispívá k rozvoji tohoto významného resortu českého hospodářství.
Vybrané příspěvky jsou posouzeny odbornými lektory a od roku 2008 je časopis na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.

 

Samostatná příloha
Příležitostně vychází jako samostatná příloha časopisu monotematická publikace:
ročník 2019 - BETON – historie, současnost, budoucnost
ročník 2012 - BETONOVÉ KONSTRUKCE 21. STOLETÍ
ročník 2008 - POVRCHY BETONU
ročník 2005 - BETON V ARCHITEKTUŘE

 

Technické informace
Periodicita: 6x ročně
Náklad: 3000 výtisků
Provedení: 115g křída, obálka 250g křída, lamino
Počet stran: 64 až 80 (plnobarevných)
Distribuce: NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY (zasláním vytištěného formuláře s objednávkou nebo on-line z webových stránek) jednotlivým předplatitelům v ČR a na Slovensku - firmám i fyzickým osobám;
ZDARMA členům zakládajících svazů, vybraným subjektům státní správy a samosprávy, technickým univerzitám a středním odborným školám v ČR a SR, vybraným subjektům v zahraničí.

Cílová skupina čtenářů

 • Architekti a stavební inženýři
 • Odborníci z výrobní i spotřebitelské sféry
 • Pracovníci státní správy a samosprávy
 • Zástupci středních a vysokých specializovaných škol
 • Představitelé vědy a výzkumu
 • Profesionálové z projektových a realizačních firem

Pravidelné rubriky

 • Úvodník
 • Téma
 • Stavební konstrukce
 • Sanace
 • Materiály a technologie
 • Věda a výzkum
 • Normy - jakost - certifikace
 • Software
 • Aktuality
 • Historie
 • Poruchy betonových konstrukcí
 • Firemní prezentace
 • Obrazová příloha
 • Ekologie

ZAKLADATELÉ ČASOPISU

logo ČBS
ČESKÁ BETONÁŘSKÁ
SPOLEČNOST ČSSI
www.csbeton.eu
logo SSBK
SDRUŽENÍ PRO SANACE
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
www.ssbk.cz

SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR
www.svb.cz
logo SVC ČR
SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR
www.svcement.cz