betontks.cz » Časopis » Speciální publikace
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

BETON - historie, současnost, budoucnost

Titulka speciál 2019

 
Mimořádné číslo časopisu 2019

Vážení čtenáři,
je nám ctí představit Vám čtvrté mimořádné číslo časopisu Beton TKS, které jsme nazvali BETON – historie, současnost, budoucnost. Naším cílem je ukázat široké možnosti, které beton nabízí, a to jak konstrukční, tak i architektonické. Jména jako Le Corbusier, Frank Gehry, Toyo Ito, Bjarke Ingels, z našeho prostředí pak Josef Pleskot, Stanislav Fiala či Petr Hájek jsou zárukou výjimečných staveb. Další oblastí, které se věnujeme, je technologie betonu, jejíž znalost je esenciální: ultra vysokopevnostní beton, lehký beton, možnosti polyuretanových matric ad. Nelze opominout historii: 50 let betonu v Kanadě, zkušenosti z výstavby betonových mostů v ČR, ale ani příběh Brasílie vybudované v druhé polovině 50. let 20. století. Nechybí ani přehled současných standardů a informace o připravovaném Model Code 2020. Závěrečným pohledem do budoucnosti je článek o technologiích pro betonové konstrukce v době stavebnictví 4.0. a úvaha o tom, jak udržitelně stavět v městském prostředí.

Děkujeme organizacím, které vydání mimořádného čísla časopisu Beton TKS podpořily – Svazu výrobců cementu ČR, Svazu výrobců betonu ČR a České betonářské společnosti ČSSI.

A především z celého srdce děkujeme všem autorům, kteří se na vydání publikace podíleli a bez nichž by nebyla na světě. Velice si vážíme jejich ochoty a především času a péči, které přípravě svých článků věnovali.

 

BETONOVÉ KONSTRUKCE 21. STOLETÍ

Titulka speciál 2012

 
Samostatná příloha časopisu 2012

Cílem publikace, která vyšla ve formě samostatné přílohy časopisu BETON TKS v roce 2012, je oslovit širší publikum, nikoliv jen betonáře, projektanty či technology, ale i architekty, studenty škol stavebního zaměření a veřejnost, a upozornit je na nové, zajímavé, možná i neobvyklé, možnosti konstrukcí postavených z různých typů betonů.

Smyslem speciální přílohy časopisu je nejen přinést nové informace, ale rovněž ukázat beton, jak může působit, sloužit a vypadat, použije-li se účelně a s rozmyslem. Zaměření na inovativní a vysokohodnotné betony = betony s vysokou přidanou hodnotou bude pro čtenáře určitě zajímavé, protože v této publikaci jsou představeny formou úspěšných realizací z oblasti pozemních staveb a inženýrských konstrukcí. Všechny jsou svým způsobem jedinečné, v jejich návrhu i realizaci se odrážejí estetické názory architekta, technický pokrok inženýrů, projektantů i technologů, a vyjadřují představy, úvahy, diskuze a přístupy všech zúčastněných k naplnění potřeb a požadavků stavebníků.

 

POVRCHY BETONU

Titulka speciál 2008

 
Samostatná příloha časopisu 2008

Publikace, která vyšla ve formě samostatné přílohy časopisu BETON TKS v roce 2008, upozorňuje odbornou i laickou veřejnost na široké možnosti uplatnění betonu v architektonické tvorbě.
Beton i po desetiletí prudkého technologického rozvoje stále zůstává materiálem s jistou dávkou přírodní nahodilosti. Otisk bednění na povrchu zachycuje podmínky jeho vzniku stejně dokonale jako dokumentární fotografie.

Naším cílem je upozornit na určitá technologická specifika spjatá s realizací povrchů betonu v pohledové kvalitě, jejichž respektování přispěje ke zdaru díla, a poukázat na bohaté výrazové možnosti různě pojatých povrchů betonu. Publikace není vyčerpávajícím přehledem různých typů povrchů betonu. To není možné vzhledem k velkému a stále se rozrůstajícímu počtu realizací betonových povrchů na celém světě. Věříme však, že alespoň několika ukázkami se nám snad podaří vzbudit ve Vás zájem o různé úpravy povrchu betonu.

 

BETON V ARCHITEKTUŘE

Titulka speciál 2005

 
Samostatná příloha časopisu 2005

Cílem publikace, která vyšla ve formě samostatné přílohy časopisu BETON TKS v roce 2005, je upozornit odbornou i laickou veřejnost na široké možnosti uplatnění betonu v architektonické tvorbě.

Beton v konstrukci monolitické, prefabrikované, železobetonové či předpjaté je materiálem s jistou dávkou přírodní nahodilosti uchovávající si v jádru záznam procesu svého vzniku. V době již téměř historické i zcela nedávné bylo navrženo a postaveno mnoho staveb, ve kterých hraje beton významnou roli a které stojí za pozornost. Beton je pro ně významný nejen jako konstrukční materiál - v různém rozsahu využívají i jeho estetický potenciál. Všechny jsou určitým způsobem jedinečné.